Visitation

Visiterede opgaver

Visitering til familiehusene: 

Der kan visiteres til samværsopgaver, familiebehandling, psykologbehandling, støtte/kontakt person, gruppeforløb samt praktisk, pædagogisk støtte - efter servicelovens (SEL) § 11 eller § 52.

Visitationen varetages af Børn og Unge som efter visiteringen giver besked til Familiehusene.

Siden er sidst opdateret 20. september 2021