Psykolog

Psykolog

Psykologisk bistand

Den psykologiske bistand har en transdisciplinær videnskabstradition, som danner baggrund for forløbet. Det er en videreudvikling af systemiske og narrative videnskabsteorier og forståelsesformer. Den fastholder:

 

  • At det ikke er muligt at beskrive fænomener uafhængigt af sig selv, som den, der beskriver og at enhver udforskning derfor også må indeholde en udforskning af egne for-forståelser og grundantagelser.
  • At individet altid er i bevægelse, dvs. i mulig forandring i kraft af samspillet i de afgørende sammenhænge. Enhver undersøgelse må derfor indeholde en undersøgelse af ændrings-potentialerne, ikke blot i individet, men i kraft af bevægelserne i fællesskabet.

 

Familiehusenes psykologbehandling kan bidrage på følgende områder:

 

  • Psykologiske udredninger og tests.
  • Psykologisk behandling – både individuelt, i grupper og familie.
  • Vejledning/rådgivning v. diagnoser mv.
  • Specialopgaver – fra forvaltningen.
  • Psykologfaglig rådgivning, sparring, supervision, undervisning og anden vidensformidling til andre professionelle (internt og eksternt)

 

 

Alle psykologerne arbejder under Psykologlovens bestemmelser og de fælles etiske principper for Nordiske psykologer.