Marte Meo

En videobaseret metode

Marte Meo arbejder med principperne for det udviklingsstøttende samspil og hensigten med metoden er at konkretisere hvad der skal ske, før familien oplever mere kvalitet i deres samspil. 

Via videooptagelser af samspillet følges barnets udviklingsproces med hensyn til at give og modtage kontakt.