Individuel - par eller familiebehandling

Dette tilbud er målrettet familier med børn og unge under 18 år

hvor følgende problemer kan optræde:

 • Opdragelsesproblemer
 • Utilstrækkelighed i forældrerollen 
 • Mangelfuld eller dårlig kommunikation
 • Negativt samspil i familien
 • Samlivsproblemer
 • Problemer med skilsmisse og samvær
 • Usikkerhed overfor sammenbragte familier
 • Forældre med anbragte børn/unge
 • Forældre med handicappede  børn/unge

Metode:

 • Vi har afsæt i  familieterapeutisk  tænkning og dermed forskellige terapeutiske metoder.
 • Vi tager udgangspunkt i, at hele familien som hovedregel deltager i behandlingen.

 

Opstart og opfølgningsmøder:

 • Ved opstartsmødet vurderes det hvilket behandlingstilbud, der er behov for. Er det  familie, individuel, par eller familiebehandling / terapi, der er behov for eller en kobling af de 4 tilbud.
 • Familien, sagsbehandler og SFC familiebehandleren deltager i opstartsmødet.
 • Der formuleres en samarbejdskontrakt på opstartsmødet, ud fra de arbejdspunkter familien ønsker at arbejde med.
 • Der aftales en dato for næste opfølgningsmøde, der skal ligge efter  3 måneders behandlingsforløb.   

Varighed:

Et behandlingsforløb vil forløbe over 6 måneder, men kan forlænges på baggrund af en individuel vurdering.

Behandlingen foregår:

Primært i et af Familiehusene i Slagelse, Skælskør eller Korsør

Siden er sidst opdateret 23. april 2021