Familiebehandling

Vi tilbyder forskellige former for behandling

Familiebehandling

Familiebehandlingen har altså til formål at understøtte og udvikle struktur og samspil i familien med henblik på, at barnet/unge og familien udvikler sig i en positiv retning. Der vil være fokus på at fremme tilknytningsprocesser mellem børn og forældre og derigennem styrke børnenes sociale og følelsesmæssige kompetencer. Det tilstræbes at støtte forældrene i at afstemme sig med barnets og den unges indre oplevelser og følelser, samt støtte børnene/den unge i at tage imod forældrenes invitation til kontakt og samspil.

 Der lægges vægt på forbindelser til netværk og andre væsentlige nøglepersoner. Vi hjælper forældre og børn/unge til at skabe og fastholde de forandringer, der skal til, så familien kan trives og bekymringerne er håndteret. Derfor bliver et vigtig succes-parameter, at den positive forandring også er tilstede, når familiebehandlingen stopper – altså en varig forandring. For at sikre det er vi ofte optagede af de voksne, der er en del af barnets og familiens hverdag, fx øvrige familie, lærere og pædagoger. Dette gør vi i samarbejde med forældrene, da vi har gode erfaringer med, at netværket kan bidrage positivt til at støtte op i en forandringsproces og hjælpe til, at de nye forandringer bevares.

 I familiebehandlingen vil der være fokus på både sårbarheder og styrker i familien. Der arbejdes ud fra en forståelse af, at der i alle familier er et udviklingspotentiale, og at forældre som udgangspunkt ønsker de bedste betingelser for deres børn, samtidig med, at børn og unge gør det bedste, de kan.

 I familiebehandlingen har forældrene ofte brug for hjælp til:

 • At få styrket relationen og tilknytningen til deres børn.
 • At udvikle deres mentaliserings- og reguleringskapacitet i forhold til deres børn. Det vil sige blive bedre til at indleve sig i deres børn og forstå, hvordan de tænker og føler og kunne bevare roen og kunne støtte børnene følelsesmæssigt.
 • At forstå deres barns symptomer og adfærdsvanskeligheder og få ideer til, hvordan de bedst kan hjælpe.
 • At få ideer til hvordan hverdagen i en familie kan blive så god som muligt, så man får taget hånd om de praktiske gøremål i en familie samtidigt med, at man har en rar tid sammen.
 • At lave en forudsigelig og tydelig struktur i hverdagen.
 • At få en bedre kommunikation i familien/mellem forældre, og mellem forældre/ barn.
 • At bearbejde svære oplevelser hos forældre - arbejde med traumeproblematikker og eftervirkninger efter svære oplevelser, som forstyrrer egen trivsel eller hæmmer ens forældreevner.
 • At videreformidle svære ting til deres børn på hensigtsmæssige måder.
 • Skilsmisse/konfliktmægling.
 • Støtte i deltagelse i netværksmøder.

 Børn kan have brug for hjælp til: 

 • At bearbejde svære oplevelser - arbejde med traumeproblematikker, sorgbearbejdelse og eftervirkninger efter svære oplevelser, som forstyrrer egen trivsel og giver symptomer på mistrivsel.
 • At udvikle nye færdigheder, så barnet bedre kan begå sig i hverdagen.
 • At få styrket selvfornemmelse, selvværd, indre ressourcer og reguleringsevner.
 • I højere grad at forstå sig selv, sammenhængen imellem tanker, følelser og handlinger samt forstå sammenhængen imellem egen adfærd og følelser og andres adfærd og følelser.

 

Siden er sidst opdateret 20. september 2021