Familiehusene i Slagelse Kommune

Familiehusene i Slagelse Kommune

Familiehusene i Slagelse Kommune består af fire Familiehuse. Der er et Familiehus beliggende i Korsør, et i Slagelse, et i Skælskør og derudover et Familiehus for sårbare gravide og småbørn - beliggende i Slagelse. Familiehusene indeholder en husleder, familiebehandlere, støtte/kontakt personer og psykologer. Medarbejderne har erfaring i arbejdet med komplekse og familier med forskellige udfordringer.

Det vigtigste for os er, at alt, hvad vi gør, sker i tæt samarbejde med familierne, så alle ved, hvad vi skal, og hvor vi er på vej hen. Familierne har medindflydelse på, hvordan vi arbejder, og de skal kunne mærke, at der sker den forandring, som de og forvaltningen gerne vil se. Derfor er vi altid i tæt samarbejde med myndighedsrådgiver.

Familiebehandlingen, psykologbehandlingen og den socialpædagogiske støtte henvender sig til familier, hvor der er bekymring for barnets trivsel og udvikling. Bekymringer der har været inde over socialforvaltningen i Slagelse kommune. Man inddrager hele familien i behandlingen, så forældrene får støtte til i tilstrækkelig grad at drage omsorg for deres barns udvikling og for familien generelt. Indsatsen justeres løbende i samarbejde med familie og rådgiver, hvis det er nødvendigt.

Samlet set – i alle tilbud - er vi optagede af, hvorledes professionelle og familiære netværk kan være medskabere af rammer, hvor fællesskaber og vigtige forbindelser kan etableres eller genopbygges således, at forandringer, trivsel og positiv udvikling kan opstå. Børn og unge og deres familier, der er i risiko for marginalisering, har brug for at opleve tilknytning på et omfattende niveau, som rækker ind i de mange sammenhænge, især børn og unge befinder sig i. Derfor bliver det vigtig at have blik for, hvordan det sociale, pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde bliver medvirkende til, at barnet/den unge og deres familier knytter an på nye måder og får skabt nogle anderledes forbindelser.

Kontakt:
Pia Dahl Nielsen, Stedfortræder, 20 32 85 52
Anette Tronier Hansen, Adm. medarbejder, 40 49 73 61